תמונה מפעם

תמונה

על הדשא בבית הישן של ההורים. לפני משהו כמו שלושים וחמש שנהעל הדשא בבית הישן של ההורים. סוף שנות השבעים.

.